Dentalne usluge

Bezmetalna keramika: ova vrsta protetskih radova predstavlja vrh svjetske ponude estetskih protetskih radova Ovdje se konstrukcija - postupkom prešanja - izrađuje od keramike visoke čvrstoće Već je i sama konstrukcija u boji zuba tako da se ovim materijalom u potpunosti može imitirati prirodan izgled zuba sa svim njegovim karakteristikama Ova vrsta radova indicirana je za izradu ljuskica - krunica ...
Cirkon keramika: vrsta fiksnih protetskih radova kod kojih se keramika peče na cirkonsku konstrukciju Prednosti naspram metal keramike su bolja estetika i biokompatibilnost Naime - cirkon za razliku od metala propušta svjetlost te samim time bolje imitira izgled prirodnog zuba Ova vrsta radova indicirana je za krunice i mostove svih raspona te je namijenjena pacijentima s visokim zahtjevima u pogledu ...
Metal keramika: vrsta fiksnih protetskih radova kod kojih se keramika peče na metalnu konstrukciju To je još uvijek najzastupljenija i najstarija vrsta keramičkih radova - a ujedno predstavlja i sam početak ponude estetske protetike Ova vrsta radova indicirana je za krunice i mostove svih raspona