Cjenik

Cjenik
 • Dijagnostika
  • Prvi pregled
   100 kn
  • Pregled djeteta za upis u 1. razred
   200 kn
  • Pregled specijalista, konzultacije, očitanje ortopana, plan terapije
   200 kn
  • Kontrolni pregled
   100 kn
  • Hitna intervencija
   500 kn
  • Digitalni 2D otropanski snimak
   250 kn
 • Konzervativa
  • Kompozitni ispun jednoplošni
   250 kn
  • Kompozitni ispun dvoplošni
   300 kn
  • Kompozitni ispun troplošni
   350 kn
  • Liječenje korijenskog kanala
   350 kn
  • Revizija punjenja korijenskog kanala
   500 kn
  • Cementni ispun
   100 kn
  • Pečatni ispun
   250 kn
 • Prevencija
  • Fluoridacija
   100 kn
  • Profesionalno odstranjivanje zubnih naslaga
   400 kn
  • Pjeskarenje zubi
   400 kn
  • Pjeskarenje, čišćenje kamenca i poliranje
   600 kn
 • Protetika
  • Metal-keramička krunica (CAD-CAM)
   1200 kn
  • Cirkon-keramička krunica (CAD-CAM)
   2100 kn
  • Press-keramička krunica
   2100 kn
  • Press-keramička ljuskica
   2100 kn
  • Press-keramički inley/onley
   2100 kn
  • Nadogradnja
   600 kn
  • Totalna akrilatna proteza (armirana)
   4200 kn
  • Parcijalna proteza s metlanom osnovnom
   5000 kn
  • Parcijalna proteza s frezanim ležištima i vezama
   6000 kn
  • Podlaganje proteze
   800 kn
  • Reparatura proteze
   500 kn
  • Metal-keramička krunica na implatatu
   1500 kn
  • Cirkon-keramička krunica na implatatu
   2500 kn
  • Privremena proteza
   1500 kn
  • Djelomična akrilatna proteza s kvačicama
   4000 kn
 • Oralna kirurgija
  • Prva procjena stanja i pouka pacijenta
   600 kn
  • Implantat (titanski)
   6000 kn
  • Augmentacija kosti
   3000 kn
  • Sinus lift vanjski
   6000 kn
  • Suprastruktura/Abutment cirkonski
   2000 kn
  • Suprastruktura/Abutment titanski
   1800 kn
  • Vađenje zuba (jednostavno)
   250 kn
  • Vađenje zuba (komplicirano)
   350 kn
  • Kirurško vađenje zuba
   1000 kn
  • Apikotomija
   1000 kn
 • Estetika
  • Izbjeljivanje zubi BEYOND WhiteSpa
   3000 kn
  • Cirkonski ukras Skyce
   400 kn