Dentalne usluge

Metal keramika
Sunday, August 24, 2014
Metal keramika

Metal keramika

Metal keramika: vrsta fiksnih protetskih radova kod kojih se keramika peče na metalnu konstrukciju. To je još uvijek najzastupljenija i najstarija vrsta keramičkih radova, a ujedno predstavlja i sam početak ponude estetske protetike.

Ova vrsta radova indicirana je za krunice i mostove svih raspona