Dentalne usluge

Estetska Stomatologija
Sunday, August 24, 2014
Estetska Stomatologija

Estetska Stomatologija

Ovaj pojam objedinjuje više grana dentalne medicine, a sve u vidu ukupnog poboljšanja estetike osmijeha. Naša ordinacija posebnu pažnju posvećuje estetskoj stomatologiji, tako da je u toku sa svim svjetskim trendovima u ovom području. Radimo isključivo koristeći najsuvremeniju tehnologiju i najkvalitetnije materijale.

Bitno je napomenuti da kod nas pacijent direktno, u suradnji s doktorom i dentalnim tehničarom, sudjeluje u kreiranju svog osmijeha.